Blog

Yrityskauppamarkkinan oletetaan rauhoittuvan – kuitenkin 16% tutkimuksemme yrityksistä harkitsee myyntiä vuonna 2023

Vuoden 2023 yrityskauppatutkimuksemme perusteella markkinoiden oletetaan rauhoittuvan aktiivisten vuosien jälkeen. Yleinen yrityskauppojen aktiivisuus laski merkittävästi vuonna 2022, mutta jyrkkää käännettä ei ole globaalilla tasolla lyhyen tai keskipitkän ajan horisontissa heti alkuvuodesta. Yrityskauppamarkkinoilla merkittävää roolia kuitenkin näyttelee korkokannan kehittymiseen liittyvät epävarmuustekijät. Tilanteen tasaannuttua tilanteen odotamme itse kuitenkin markkinoiden elpymistä ja yrityskauppamarkkinat ovat usein sopeutuneet hyvin muuttuneisiin olosuhteisiin.

Yrityskauppamarkkinan rauhoittumista odotetaan, osa kuitenkin harkitsee liiketoimintansa myyntiä

Vastaajamme kertovat, että odotettavissa on muun muassa konsolidoitumista ja koetaan markkinaliikkeiden olevan pitkälti toimialakohtaisia. Vaikka yhtäältä koetaan markkinan hiljenevän, niin merkittävää on, että jopa 16% vastaajista harkitsee yrityksen/liiketoiminnan myyntiä seuraavan kahden vuoden aikana.

Oman pääoman merkitys kasvaa yrityskaupoissa

Yleisesti vastaajien keskuudessa viestiksi muodostuu rahoituksen ehtojen kiristyminen yrityskaupoissa. Kysyimme, millaisella rahoitusjärjestelyillä mahdollinen tuleva yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa ja luonnollisesti korkojen lähdettyä nousuun, oman pääoman osuus vastauksissa oli miltein kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tämän koettiin myös parantavan teollisten toimijoiden mahdollisuuksia pärjätä huutokauppamenettelyissä private equitylle, koska velkavetoisilla rahoitusjärjestelyillä ei enää saavuteta vastaavia etuja omaan pääomaan nähden.

Yrityskauppamarkkina näkymistä Suomessa ja globaalisti sekä tutkimuksemme koosteesta kuulet lisätietoa tulevassa webinaarissamme 14.2.2023 klo 9.00 – ilmoittaudu mukaan!

Categories M&A