Blog

Oikealla rahoituksella kasvua yrityksen kehitykseen

Vuoden 2023 lopun lähestyessä jotkin yritykset saattavat joutua rahoituksen tarpeeseen rahoitusmarkkinoiden nykytilanteen vuoksi. Lisäksi riskipääomasijoitusyhtiöillä ja pääomasijoitusyhtiöillä on runsaasti käteisvaroja investointeja, yritysostoja tai ulosostoja varten, mikä tarkoittaa sitä, että vastinpareja saattaa syntyä vaivattomastikin.

Yritykset voivat rahoittaa toimintaansa tai kasvuaan useilla eri tavoilla. Ne voidaan jakaa eri tyyppeihin niiden taustalla olevan kohteen perusteella eli pääoma-, velka-, hybridi- tai muihin menetelmiin.

Pääomarahoitus

Pääomarahoitus tarkoittaa pääoman hankkimista osakkeita myymällä. Tyypillisiä pääomarahoituksen muotoja ovat mm: 

  • Yksittäiset sijoittajat (esim. yrityksen omistajien ystävät, perheenjäsenet ja liiketuttavat)
  • Enkelisijoittajat (esim. varakkaat yksityishenkilöt tai ryhmät, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan rahoitusta yrityksille)
  • Riskipääomasijoittajat (esim. yksityishenkilöt tai yritykset, jotka pystyvät tekemään huomattavia sijoituksia)
  • Julkiset listautumisannit (esim. toimintansa vakiinnuttanut yritys voi hankkia varoja listautumalla, jolloin se myy yrityksen osakkeita yleisölle).

Velkarahoitus

Yritykset voivat lainata rahaa laskemalla liikkeeseen velkainstrumentteja, kuten joukkovelkakirjalainoja ja debentuureja, tai ottamalla pankkilainoja. Tällöin yritykset maksavat lainatusta määrästä korkoa pääoman takaisinmaksamisen lisäksi. Lainat edellyttävät yleensä vakuuksia, ja niiden puuttuminen kokonaan tai osittain heijastuu korkojen määriin.

Vertaislainausalustat yhdistävät yrityksiä yksittäisiin lainanantajiin, jotka ovat valmiita lainaamaan rahaa kilpailukykyisellä korolla. Tämä voi olla vaihtoehto perinteisille pankkilainoille erityisesti sellaisille yrityksille, jotka eivät välttämättä täytä pankkien tiukkoja lainanantokriteerejä. On kuitenkin huomioitava, että nämä markkinat eivät ole kovin kehittyneet Suomessa, ja tämäntyyppiseen rahoitukseen liittyy useita erityisiä riskejä.

Hybridirahoitustyypit

Vaihtovelkakirjalainat ovat yritysten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja, jotka voidaan olosuhteista riippuen vaihtaa yhtiön osakkeisiin.

SAFE (simple agreement for future equity) -notet ovat yksinkertaisempi vaihtoehto vaihtovelkakirjalainoille, ja niiden avulla startup-yritykset voivat järjestellä alkusijoituksia ilman korkoa tai eräpäivää. SAFE-note on vaihdettavissa oleva arvopaperi, joka option tai warrantin tavoin antaa sijoittajalle mahdollisuuden ostaa osakkeita tulevalla hinnoitellulla kierroksella. Startup-yritykset saattavat suosia SAFE-noteja, koska toisin kuin vaihtovelkakirjalainat, ne eivät kerrytä korkoa.

Joukkorahoituksessa kerätään rahaa suurelta joukolta yksityishenkilöitä yleensä verkkoalustojen kautta. Joukkorahoitus voi olla sijoitus- tai velkapohjaista. Suomessa tällaisia palveluja tarjoavat alustat tarvitsevat joko luvan tai niiden on rekisteröidyttävä Finanssivalvontaan.

Muita

Avustukset ja tuet. Jotkin yritykset voivat olla oikeutettuja valtion virastojen, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tai alakohtaisten laitosten tarjoamiin avustuksiin tai tukiin. Nämä varat on usein suunnattu tietyille toimialoille tai hankkeille. Yleisimpiä toimijoita tällä alalla ovat esimerkiksi Business Finland ja Finnvera.

Kertyneet voittovarat. Pidättämällä voitot itsellään sen sijaan, että ne jaettaisiin osinkoina, yritykset voivat rahoittaa toimintaansa ja laajentumistaan, mikä kuulostaa hyvin tavalliselta, mutta unohtuu usein.

Kauppaluotto. Tiesitkö, että tavarantoimittajien ja palveluntuottajien kanssa on mahdollista neuvotella pidennetyistä maksuehdoista, joiden avulla he voivat lykätä saatujen tavaroiden tai palvelujen maksua. Tämä tarjoaa tehokkaasti lyhytaikaista rahoitusta yrityksen toiminnalle.

Omaisuuserien myynti tai immateriaalioikeuksien lisensointi. Yritykset voivat hankkia varoja myymällä omaisuutta, jota ne eivät enää tarvitse, tai vuokraamalla käyttämätöntä omaisuuttaan. Tällaisia ovat esimerkiksi kiinteistöt, laitteet, immateriaalioikeudet tai ylimääräinen varasto. Immateriaalioikeuksien osalta on myös mahdollista tutkia mahdollisuuksia lisensoida niitä.

Tuotteiden tai palvelujen ennakkomyynti. Yksi melko vanha mutta nykyaikaistettu rahoitusmenetelmä on pääoman hankkiminen tarjoamalla tuotteiden tai palvelujen ennakkomyyntiä. Näin yritykset saavat etukäteen tuloja, joita voidaan käyttää tuotanto- tai kehityskustannusten rahoittamiseen.

Yhteisyritykset ja strategiset kumppanuudet. Yritykset voivat tehdä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa yhdistämällä resursseja ja asiantuntemusta. Tällaisia voivat olla yhteisyritykset, lisenssisopimukset tai strategiset liittoutumat, jotka voivat tarjota taloudellista tukea ja pääsyä uusille markkinoille.

Muita rahoitusmenetelmiä ovat myös laitteiden leasing, laskujen factoring- tai tuloihin perustuva rahoitus. Nämä vaihtoehdot voivat tarjota lyhytaikaista pääomaa tai auttaa hyödyntämään olemassa olevaa omaisuutta.

On tärkeää huomata, että näiden menetelmien saatavuus ja soveltuvuus voivat vaihdella esimerkiksi yrityksen kehitysvaiheen, toimialan ja yleisen taloudellisen tilanteen mukaan.

Korkeat valuaatiot ennen vuotta 2023. Tähän luokkaan kuuluvilla yrityksillä voi olla haasteita houkutella uusia sijoittajia tai hankkia lisäpääomaa. Jos yrityksen arvostus on perustunut pääasiassa spekulatiivisiin tekijöihin, kuten tulevaisuuden potentiaaliin tai markkinan kuumentumiseen, sen arvon uudelleenarviointi voi olla tarpeen. Näiden yritysten onneksi on olemassa myös keinoja osallistua uudelleen varainhankintaan.

Yrityksen rahoitukseen liittyvistä asioista keskustellaan seuraavassa webinaarissamme 31.8.2023. Ilmoittaudu mukaan webinaariin!

Lauri Nieminen