Blog

TRUST. yhteistyössä Wolfcorner ltd:n kanssa Majatalo Onnelan ja Krapihovin majoitus- ja ravintola-alan kiinteistöjärjestelyssä

Kiinteistöjärjestely on osaltaan tukemassa ja selkeyttämässä järjestelyn osapuolten liiketoimintastrategiaa, ja sillä pyritään myöskin avaamaan uusia mahdollisuuksia koko Tuusulassa sijaitsevalle kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuiselle Rantatien alueelle.

Järjestelyn myötä Sokeain Ystävät ry vuokraa Krapihovi Oy:lle Majatalo Onnelan alueen kiinteistöt Tuusulan Rantatiellä. Vuokra-aika alkaa 1.1.2020, jolloin alueen kiinteistöt siirtyvät Krapihovi Oy:n hallintaan. Osana Kiinteistöjärjestelyä on tarkoitus toteuttaa myöhemmin vuokrakohdetta koskeva kiinteistön kauppa. Kiinteistöjärjestelyn lisäksi ja osana kokonaisjärjestelyä toteutetaan myös Majatalo Onnela Oy:n osittainen liikkeenluovutuksen Krapihovi Oy:lle kattaen liiketoimintaan liittyvät keskeiset sopimukset. Liikkeenluovutuksen myötä Majatalo Onnelan henkilökunta sekä asiakassuhteet siirtyy Krapihovin brändin alle, joka vahvistaa alueen hotelli- ja ravintolatoiminnan kilpailukykyisyyttä ja kehitystä.

”Onnelan alueen kehittämiseen tähtäävä kiinteistöjärjestely on jälleen yksi esimerkki laaja-alaisesta kiinteistöjuridisesta praktiikastamme ja ylipäänsä markkina-aktiivisuus kiinteistösektorilla on ollut myös vuonna 2019 korkealla”, toteaa TRUSTin osakas asianajaja, M.Jur (Oxford) Jan Lindberg. ”Taustalla on monia syitä ja varmasti näinäkin yksi kansainvälisiäkin toimijoita markkinoille houkutteleva tekijä on poliittinen stabiliteetti, vaikka markkinaan luokin tiettyä epävarmuutta yleinen taloudellinen tilanne”, hän jatkaa ja toteaa samalla, että ”…miellyttävimpiä projekteja ovat kuitenkin usein nimenomaan tällaiset PK-sektorin yrittäjävetoiset hankkeet, joissa konkreettisesti nähdään osapuolten tahto investoida ja viedä liiketoimintaa eteenpäin, sekä taloudellisen neuvonantajan ratkaisulähtöinen rooli transaktion toteuttajana, missä Wolfcorner ja Jarmo Kuusivuori onnistuivat erinomaisesti”.

Jarmo Kuusivuoren mukaan tämä järjestely mahdollistaa molempien osapuolten omien strategioidensa mukaisen etenemisen sekä myös alueen hotelli- ja ravintolatoiminnan kilpailukyvyn lisääntymisen. ”Lähdemme aina toiminnassamme siitä, että tuotamme asiakkaidemme toiminalle lisäarvoa. Tässä järjestelyssä uskomme lisäarvon olevan laaja-alainen ja pitkäkestoinen ” hän jatkaa.

Asianajotoimisto Trust Oy. avustaa institutionaalisia sijoittajia erilaisissa kiinteistörahoitukseen liittyvissä toimeksiannoissa. Strukturoimme ja neuvottelemme rahoitussopimuksia ja -järjestelyjä aina vakuussopimuksista vaativimpiin uudelleenjärjestelyrahoituksiin.

Categories M&A