Hankeen säännöt

Hankkeen järjestäjät, jäljempänä ”Järjestäjät”

Asianajotoimisto Trust Oy 

Y-tunnus 2547071-1

Fredrikinkatu 39B 15

00120 Helsinki

jan.lindberg@thetrust.fi

Miller Growth Oy

Y-tunnus 3247086-7

Mikonkatu 11B

00100 Helsinki

paivi.vaipuro@millerlean.fi

Osallistumiskelpoisuus

Hankkeeseen voivat osallistua kaikki Suomessa toimivat yritykset pois lukien ne yhtiöt, jotka ovat olleet tekemisissä hankkeen kanssa ja/tai ovat jo hanketta järjestävien yrityksien asiakkaita. Kilpailuun osallistuvien yritysten tulee olla ennakkoperintärekisterissä ja aktiivisesti toimivia yrityksiä. 

Osallistumisaika ja palkinnot

Hankkeeseen on mahdollista hakea mukaan 14.10.2022 asti. Järjestäjät valitsevat hankkeeseen ilmoittautuneiden joukosta voittajat 31.10.2022 mennessä. Hankeen osalta palkitaan yksi voittaja yritys järjestäjien ammattilaisten toteuttamalla työllä. Työkokonaisuudesta ja sen sisältämistä elementeistä sovitaan voittajan kanssa erillisessä aloituspalaverissa. Voiton kokonaisarvo yritykselle toteuttavista toimenpiteistä riippuen on arviolta noin 10 000-15 000 euroa + alv.

Hankkeeseen osallistuminen

Hankkeeseen osallistutaan osoitteessa www.thetrust.fi/hanke täyttämällä hakulomakkeessa pyydetyt tiedot. Hankkeeseen osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Osallistumalla hankkeeseen osallistujat hyväksyvät hankkeen säännöt ja palkinnon voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Kaikki automatisoidut keinot osallistua ovat kiellettyjä. Epäillystä vilpistä osallistuja menettää osallistumiskelpoisuutensa, ja järjestäjillä on oikeus poistaa epäilyn kohde kilpailusta ilman erillistä ilmoitusta. Hankkeeseen osallistuvat antavat suostumuksensa sille, että osallistujan ja tämän edustajan tietoja voidaan käyttää järjestäjien rekisteriselosteen mukaisesti. 

Hankkeeseen voi osallistua suomen- tai englannin kielellä.

Luottamuksellisuus/liikesalaisuudet

Järjestäjät ja kaikki hankkeeseen osallistuvat yritykset sitoutuvat luottamukselliseen toimintaan luottamuksellista tietoa koskevissa asiayhteyksissä. Hankkeen aikana haltuun saatua luottamuksellista tietoa ei ole lupa jakaa kolmansille osapuolille. Luottamukselliseen tietoon sisältyvät mm. liike- ja yrityssalaisuudet sekä sellainen tieto, jonka laki määrää luottamukselliseksi.

Hankkeen voittajien valinta 

Hankkeeseen osallistuneiden hakemusten perusteella voittajan valinnan tekee Järjestäjät ja järjestäjien valitsema raati. Valitulle yritykselle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse ilmoittaneelle henkilölle. Mikäli yritystä tai ilmoitettua yhteyshenkilöä ei tavoiteta kahden viikon kuluessa valinnasta, on järjestäjillä oikeus valita tilalle uusi voittaja. 

Palkintopalvelun lunastus

Palkintopalvelun luovuttamisesta sovitaan valitun yrityksen kanssa erikseen kirjallisesti. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi, vaihtaa muuhun aineelliseen tai aineettomaan hyödykkeeseen tai siirtää/luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Palkintopalvelu tulee käyttää 3 kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä. 

Järjestäjillä on oikeus julkaista valitun yrityksen nimi eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Hankkeeseen valittua yritystä haastatellaan palkintopalvelun käytöstä ja kokemuksista, palkintopalvelun käytön jälkeen. Materiaalia käytetään, esimerkiksi asiakashaastatteluiden muodossa Järjestäjien markkinointikanavissa. Tarkemmat yksityiskohdat sovitaan hankkeen voittaneen yrityksen kanssa.

Verot ja muut kustannukset

Palkinnon saaja vastaa kaikista mahdollisista palkinnon hyväksymisestä, vastaanottamisesta tai sen käytöstä palkinnon saajalle aiheutuvista veroista, viranomaismaksuista ja kustannuksista sekä näihin liittyvistä ilmoituksista.

Muuta

Hankkeeseen osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä hankkeen mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän hankkeeseen. Hankkeen Järjestäjien vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä hankkeeseen osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. Osallistumalla hankkeeseen osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Järjestäjät pidättävät itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Muutoksista ilmoitetaan järjestäjän nettisivuilla.

Järjestäjillä on koska tahansa oikeus keskeyttää hanke.

Hankesääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisevat Järjestäjät.

Hankkeeseen osallistuville saa lähettää tietoa Järjestäjien ajankohtaisista uutisista yms, mikäli ilmoittautuja on antanut tähän luvan.

Sääntöjen sitovuus

Hankkeen säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Hankkeeseen sovelletaan Suomen lakia. Osallistumalla hankkeeseen osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Tietosuoja

Järjestäjät toimivat Hankkeessa kerättävien henkilötietojen osalta itsenäisinä rekisterinpitäjinä, mutta ne voivat myös toimia yhteisrekisterinpitäjinä, mikäli käsittely toteutetaan jaetussa tietojärjestelmäympäristössä tai jos yhteisrekisterinpito on tarpeen muusta vastaavasta Hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisesta syystä. Järjestäjät voivat luovuttaa toisilleen Hankkeessa kerättäviä henkilötietoja. Kunkin järjestäjän omaa tietosuojaselostetta sovelletaan kulloinkin kyseessä olevan järjestäjän suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

Järjestäjien tietosuojaselosteet ovat nähtävissä:

TRUST:

MILLER GROWTH:

https://millergrowth.fi/tietosuojaseloste/

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.